top of page

CO2-Beregner

Beregning og forståelse af CO2-aftryk

Nøglemål: 

Et brugervenligt værktøj designet til enkeltpersoner til at måle deres fodaftryk, med vægt på pålidelighed og præcision.

Vores Greenhousecalculator handler ikke kun om tal; det handler om viden. Ved at forankre vores teknologi i validerede data har vi udviklet et håndgribeligt middel til at måle implikationerne af daglige
handlinger. Bevæbnet med dette værktøj kan vores brugere aflæse og træffe informerede valg i forhold til at minimere deres fodaftryk.


Projektet har ambitiøse mål om at udbygge værktøjskassen, hvor vi ligeledes har sat os for at udvikle en specialiseret kulstofberegner, der er skræddersyet specifikt til virksomheder.

Mål:

  • Vidensdeling: Afdække og oplyse om CO2-fodaftryk, der er forbundet i daglige og hyppige handlinger.
     

  • Tilbyd klimakompensering: Give brugerne muligheden for at støtte projekter, der aktivt mindsker CO2-emissioner.
     

  • Aktiv bekæmpelse af klimaændringer: Et ultimativt mål om at reducere atmosfæriske drivhusgasser.

Mød teamet bag Nordic Waves

bottom of page