top of page

Hvad vi gør

Vores udvikling af bæredygtighed: 
Hvad vi gør for at skabe en mere regenerativ verden

Find ud af, hvordan vi tager konkrete skridt for at opfylde vores mission. Fra teknologisk innovation til reduktion af drivhusgasemissioner - lær, hvordan vi forsøger at forme økonomier,
samfund og virksomheder til en mere ressourceeffektiv og cirkulær fremtid.

Vores centrale fokusområder

Innovation

At arbejde på at skabe nye teknologier, metoder eller ideer, der forbedrer miljømæssig,
social og økonomisk velfærd.

Dekarbonisering

At reducere eller eliminere atmosfæriske drivhusgasemissioner for at bekæmpe
den globale opvarmning.

Regenerativ & 

Cirkulær Økonomi

At fokusere på tiltag, der fremmer cirkulær økonomi, genopretter naturen, minimerer
affald og optimerer ressourceforbrug.

Vores tilgang

Hos Nordic Waves er inkubationen af idéer kernen til vores rejse mod en mere cirkulær økonomi. Vi er et
innovationscenter, hvor fantasi, videnskab, og udforskning afføder kreativitet.

Idegenerering

1.

Samarbejde er vores hjørnesten. Vi danner holdet og blander ekspertise med kreativitet. Fra rå ideer konceptualiserer og former vi dem til habile løsninger.

Opbygning & Udvikling

2.

Det er her, vi udvider vores stamtræ og tilføjer grene til Nordic Waves' økosystem. Fra projekter
til produkter og services til værktøjer, løfter vi konstant baren for vores sortiment af løsninger.

Udvidelse af Økosystemet

3.

Mød teamet bag Nordic Waves 

bottom of page